Om Fars Retshjælp

Fars Retshjælp er en registreret socialøkonomisk organisation (RSV), som virker med et samfundsmæssigt og almennyttig formål. Fars Retshjælp har fokus på det bedste for barnet og hele familien.

Fars Retshjælp består af erfarne rådgivere med mange års erfaring indenfor fælles forældreskab, børns sundhed, børn og fædre, det familieretslige system, forældrefremmedgørelse og positive løsninger.

Fars Retshjælp arbejder nationalt og internationalt samt ser flere børn og familieretslige sager om året end de fleste advokatfirmer. Overskuddet hos Fars Retshjælp går til samfundsmæssige formål for børn og fædre.  Læs mere om projekterne nedenfor. 

Samfundsøkonomiske projekter


Fars Guide

Fars guide udkommer indeholder gode råd og vejledning til helt almindelige fædre i Danmark. Fars guide indeholder emner som far aktiviteter, faderskab, fars orlov, fælles forældreskab og gode råd i hverdagen.  


Ligestillingskatalog

Bog udgivelsen af 'Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre' på dansk og engelsk. Bogen indeholder 12 temaer og 363 punkter med oplevelser fra børn og fædre i Danmark.


Menneskeret

Fars Retshjælp varetager eller deltager i principielle børnesager  indenfor fælles forældreskab samt børn og fædre for overholdelse af menneskerettighederne. Herunder anmodninger til højesteret og menneskerettighedsdomstolen.


Rådgivende udvalg

Mønstre, erfaringer og viden fra sagsbehandlingen i det familieretslige system videregives af Fars Retshjælp i Socialministeriets rådgivende udvalg for Familieretshusene.  


Nordiske fædre

Koordination af månedlige møder mellem nordiske børn og fædre organisationer om erfaringer, viden og lovgivning i Norden. Seneste en nordisk rapport.


Besøg: Nordiskligestilling.org


Børneforskning

Repræsentation i førende internationalt netværk af børneforskere, advokater og eksperter indenfor fælles forældreskab med rådgivende status hos Europarådet.

Besøg: twohomes.org


TagDetSomEnMand

Dannelse og koordination af fædre grupper med 6-8 deltagere, som  har oplevet at miste hel eller delvis kontakt til børn. Fædrene mødes gennem 8 uger med terapeuter.


Besøg: Vil gerne vide mere


Foredrag og møder

Der afholdes foredrag  og møder med kommuner og statslige myndigheder om mønstre, erfaringer og anbefalinger i forhold til børn og fædre.